Zadlužené nemocnice půjdou do boje

Podle odborníků se některé nemocnice potýkají s tím, že jsou podhodnocené. Jiné se zase řadí spíše mezi ty, které jsou přeplácené. Není však jednoduché toto rozdělení na základě výsledků udělat jedním pohledem, neboť za špatné výsledky v některých nemocnicích může vedení jako takové, nikoli však nízké úhrady pojišťoven.
křivka nárůstu dluhů
Podle vyjádření ředitele Nemocnice Na Bulovce pro i dnes by však nemocnice neměly ustávat ve vyjednávání s pojišťovnami a nezavrhuje ani variantu soudu o patřičnou úhradu vynaložených nákladů na péči o pacienty. Právě tak řeší problémové situace i uvedená nemocnice. Každoročně je totiž ve ztrátě až 400 milionů korun, a to vše při celkovém ročním obratu ve výši 3,2 miliardy korun. Je nutné tedy potom prokazovat to, že se neplýtvá, ale že vynaložené náklady jsou nižší než u jiných ústavů. Musí se jednat se všemi pojišťovnami a požadavky na náklady se prostě musí chtít získat. Některé z pojišťoven jsou dle dostupných informací přívětivější, jiné se zase nehodlají o situaci bavit. Musí se pak vstupovat do smírčích řízení o neuhrazené částky za péči. Často se také musí předkládat judikáty z již vyřešených soudních sporů. Nemocnice Na Bulovce tedy není jediná, která problémy takto musí řešit. Na stranu této se přidávají i další ústavy v podobných situacích. Může se tak stát, že bude v budoucnu docházet i k hromadným soudním řízením či dokonce vypovídání smluv.
nemocniční pokoj
Kde může být tedy chyba?
Odborníci na problematiku se domnívají, že chybu lze shledávat právě v neaktivním jednání jednotlivých útvarů. Historicky je dáno, že se ústavy podřídí názoru proplácejícího, nicméně po důkladné analýze je jasné, že o nastalé situaci se musí mluvit a musí se řešit.
lékaři na operačním sále
Extrémní dluhy
V extrémních dluzích se nachází mnoho menších krajských či regionálních nemocnic. Náklady na personál spotřebují více než osmdesát procent příjmů od pojišťoven, a tak se dostávají do dluhové pasti. Nemohou totiž lékařům a jinému personálu platit méně, neboť by takoví jedinci samozřejmě odešli za lepšími podmínkami jinam. Následně pak musí přeplácet další lékaře, aby vůbec práci přijali. Takovou situaci mají například v plzeňském kraji.